Privacybeleid(Terug)

Verklaring inzake Gegevensbescherming v.2.2

Laatst bijgewerkt: Maart 2024

Beginselen

Exploitatie Casino Middelkerke NV,een naamloze vennootschap, geregistreerd bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer BE 0782.601.344, en met maatschappelijke zetel te Zeedijk 117A, 8430 Middelkerke (“ECM” en B en M NV, een naamloze vennootschap, geregistreerd bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer BE 0437.057.848, en met maatschappelijke zetel te Frankenstraat 79, 1040 Etterbeek (“betFIRST”) (hierna ook “Wij”, “Ons”, of “Onze” genoemd) beschrijven hierin hun dataprivacyverklaring (de “Verklaring inzake Gegevensbescherming”).

In deze Verklaring inzake Gegevensbescherming wordt uiteengezet hoe wij Uw persoonsgegevens beheren in het kader van onze iGamingdiensten ("diensten") in Onze hoedanigheid van gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking (hierna gezamenlijk "betFIRST" genoemd). Als gezamenlijke beheerders bepalen Wij gezamenlijk de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld om de diensten via Onze website aan te bieden. Door gebruik te maken van de Diensten, begrijpt U dat Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze Verklaring. Wij zijn een juridisch bindende overeenkomst aangegaan conform Artikel 26 GDPR waarin Onze respectieve verantwoordelijkheden en verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd. De essentie van deze overeenkomst wordt weergegeven in deze Verklaring.De Cookieverklaring van betFIRST is hier te vinden. Deze Verklaring inzake gegevensbescherming is een aanvulling op de Cookieverklaring.

betFIRST respecteert de bescherming van persoonsgegevens, de individuele privacy en waardeert het vertrouwen van zijn klanten, spelers, werknemers en stagiaires, leveranciers, aannemers, zakenpartners en het algemeen publiek. 

Daarom streeft betFIRST ernaar om persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doet. In het bijzonder willen We de gegevens van onder andere de spelers, Onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking.

We willen U informeren over de verzameling en verwerking van Uw persoonsgegevens door middel van deze Verklaring inzake Gegevensbescherming. 

Deze Verklaring inzake gegevensbescherming behandelt informatie die We verzamelen via Onze website, offline via Onze op het terrein gebaseerde bedrijfsactiviteiten en voor Onze (directe) marketingactiviteiten. Het legt uit welke persoonsgegevens We van U verzamelen en hoe We deze gebruiken. 

Deze Verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de betFIRST-diensten die online worden aangeboden (bijvoorbeeld: casinospellen, via de website, websiteformulieren en portals). Verwijzingen naar betFIRST-diensten in deze verklaring omvatten betFIRST-casinospellen, online diensten, apps, software en apparaten.

Deze Verklaring inzake Gegevensbescherming is ook van toepassing op de andere entiteiten van de Betsson Groep, zoals bijvoorbeeld, en zonder dat deze lijst uitputtend is, techFAST1, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 3 Rue de l'Industrie, L-8399 Windhof, LUXEMBURG, Premium Betting Services Limited (PBS), waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 14 & 16 Villa Aurora, Princess Elizabeth Street, TA' XBIEX, MALTA, en anderen, die optreden als Onze gegevensverwerkers.Deze Gegevensbeschermingsverklaring is niet van toepassing op websites waarover Wij geen controle hebben.

Wij vragen U deze Verklaring inzake Gegevensbescherming zorgvuldig door te lezen, omdat deze essentiële informatie bevat over hoe Uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. U bent niet verplicht om Uw persoonsgegevens bekend te maken, maar U begrijpt dat het leveren van bepaalde diensten, klantenondersteuning of andere hulp onmogelijk wordt als U niet instemt met het verzamelen en verwerken ervan.

Wij wijzen U erop dat U verantwoordelijk bent voor alle persoonsgegevens die U aan ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Als Uw persoonsgegevens niet langer up-to-date zijn, informeer ons dan onmiddellijk. 

Gegevensbescherming

betFIRST zet zich in om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming in België, d.w.z. de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van tijd tot tijd kan wijzigen. 

Informatiebeveiliging

Het management van betFIRST erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatiemiddelen van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongepaste openbaarmaking, ongepaste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, prijzen, strategie, management of andere gerelateerde concepten.

betFIRST zet zich daarom in om zijn managementsysteem voor informatiebeveiliging te ontwikkelen, te implementeren, te onderhouden en voortdurend te verbeteren om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonsgegevens en informatie in het algemeen te waarborgen.

Een veilige spelomgeving

Als zeer veilige website garandeert betFIRST de online veiligheid van zijn spelers. Ten eerste is Onze software virusvrij en kan deze in volledige veiligheid op Uw computer worden gedownload en geïnstalleerd. De optimale beveiliging die We U bieden, wordt geboden door de technologie die We gebruiken om Onze programma's te beschermen en de transparantie van games te behouden.

Fout- of kwetsbaarheidsrapport

Ondanks de zorg die We besteden aan het beveiligen van onze systemen, kunnen er fouten of kwetsbaarheden optreden. In het geval dat U een fout of een risico ziet, verzoeken Wij U Ons hiervan op de hoogte te stellen zodat Wij dit kunnen verhelpen. U kunt hier een beveiligingsprobleem melden.

Cookies

Cookiecontroles worden beschreven in onze Cookieverklaring.

Van wie verzamelen we gegevens?

 • Spelers

Als onderdeel van onze diensten en activiteiten verzamelen en verwerken We de identiteit en contactgegevens van onze spelers op de betFIRST-website. De doeleinden van deze verwerking zijn de (i) uitvoering van overeenkomsten met onze spelers (klanten), (ii) spelersbeheer, (iii) boekhouding, (iv) bijstand en ondersteuning van spelers, (v) bedrijfsinformatie en handel in activiteiten en (vi) direct marketingactiviteiten binnen de grenzen van wat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming van wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

 • Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers 

We verzamelen en verwerken de identiteit en contactgegevens van onze klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers, evenals van bepaald personeel, werknemers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten zijn de uitvoering van de overeenkomst met hen en de nakoming van wettelijke en regelgevende verplichtingen zoals het beheer van de contractuele relatie, administratie, beoordelingen/audits, fiscaliteit en boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons rechtmatig belang (zoals voor direct marketing). 

 • betFIRST personeel

We verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers en stagiairs als onderdeel van ons personeelsbeheer en salarisadministratie. Gezien de specifieke aard wordt deze verwerking uitgebreider beschreven in een interne Verklaring inzake de bescherming van werknemersgegevens. 

 • Kandidaten die bij betFIRST solliciteren

Voor onze wervingsactiviteiten kan betFIRST U om bepaalde informatie vragen. Daarnaast kan betFIRST informatie verzamelen van derden, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of arbeidsonderzoek en/of een arbeidsreferentie. Deze verwerking wordt uitgebreider beschreven in de Verklaring inzake de gegevensbescherming bij aanwerving. 

 • Andere personen

Naast de hierboven vermelde personen verwerken We ook persoonsgegevens van andere personen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospects, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, deskundige contacten, contacten van personen die de toezichthouder of overheidsinstanties vertegenwoordigen, enz.... De rechtsgrondslag van de verwerking kan de uitvoering van een contract, de naleving van de wet of ons legitieme belang (zie hieronder) zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

 • Spelers
 • Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, land van verblijf en contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Kopie van Uw identificatiedocument (paspoort of identiteitskaart) en alle informatie op dat identificatiedocument, nationaliteit en nationaal identificatienummer (rijksregisternummer);
 • Beelden (afbeeldingen), video- en auditregistratie van Uw beeld;
 • Telefoonopname;
 • Geolocatie en gegevens van Uw bezoek aan de website;
 • Gaming-activiteit;
 • Gaminggedrag en gedrag op onze website;
 • Betrokkenheid bij incidenten, klachten en problemen, alsmede de inhoud daarvan;
 • Bankrekeningnummer, naam bank, naam rekeninghouder;
 • Transactie-informatie (inclusief valuta, lokatie, waarde, IP);
 • Informatie die We verplicht zijn in te winnen om te voldoen aan onse verplichtingen stammende uit anti-widwasbeleid (bijv. Sancties en negatieve pers screening, documenten ten behoeve van het bewijzen van bron van inkomsten / geld);
 • Interne en externe tekenen van problematisch of verslavend gedrag, waaronder mogelijk gezondheidsgegevens onderhevig aan wettelijke beperkingen;
 • Gegevens over interacties tussen spelers, conclusies daarvan en toegepaste interventiemaatregelen;
 • Alle andere informatie die U deelt in Uw interactie met Ons: bijvoorbeeld voorkeuren en levensstijlinformatie (Uw gezinssituatie, thuissituatie, interesses of demografische kenmerken).

Als U telefonisch contact opneemt met betFIRST, dan kunnen deze telefoongesprekken worden opgenomen. We nemen deze telefoongesprekken op om educatieve, kwaliteits-, juridische en veiligheidsredenen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van de klantenservice, alsmede de juridische afdeling en compliance-afdeling, mag toegang hebben tot de opnames. Telefonische opnames worden automatisch verwijderd na een periode tussen 1 en 5 jaar, afhankelijk van het doel van de verwerking, behalve als betFIRST verplicht is om ze langer te bewaren volgens wettelijke verplichtingen of om haar belangen in de rechtbank te verdedigen.

betFIRST kan ook andere informatie verzamelen via Uw interactie met ons en niet-betFIRST-websites, die Uw specifieke identiteit niet onthult of die niet rechtstreeks betrekking heeft op een persoon. Andere informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, browser- en apparaatinformatie, gegevens die zijn verzameld via geautomatiseerde elektronische interacties, gebruiksgegevens van toepassingen, demografische informatie, geografische of geolocatie-informatie, statistische en geaggregeerde informatie.

Statistische of geaggregeerde informatie identificeert een specifieke persoon niet rechtstreeks, maar kan worden afgeleid van persoonsgegevens. 

 • Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers 
 • Voornaam, achternaam, professionele contactgegevens (werkgever, functietitel, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Voor personen: Bankrekeningnummer, naam bank, naam rekeninghouder, transacties/bankoverschrijving, facturering;
 • Alle andere informatie die u deelt in Uw interactie met ons voor de uitvoering van het contract tussen ons en voor de uitvoering van boekhoudkundige, juridische en fiscale verplichtingen.
 • betFIRST personeel

Alle informatie die vereist en toegestaan is onder de toepasselijke wetgeving om de arbeidsovereenkomst en onze wettelijke verplichtingen jegens werknemers, betaling van salarissen/werknemersvoordelen en gerelateerde administratie en fiscaliteit uit te voeren.

 • Kandidaten die bij betFIRST solliciteren
 • Voornaam, achternaam, professionele contactgegevens (werkgever, functietitel, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Onderwijs en werkgelegenheid;
 • Functievoorkeuren;
 • Professionele kwalificaties;
 • Vacatures waarvoor U wilt solliciteren; 
 • CV;
 • Diploma;
 • Referenties en gerelateerde informatie over tewerkstelling;
 • Compensatieverwachtingen of -verzoeken;
 • Indien nodig voor de functie: resultaat antecedentenonderzoek en screening;
 • Alle andere informatie die U deelt in Uw interactie met ons tijdens het sollicitatieproces en sollicitatiegesprekken voor de functie.
 • Andere personen
 • Voornaam, achternaam, professionele contactgegevens (werkgever, functietitel, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Alle andere informatie die U deelt in Uw interactie met ons voor de uitvoering van het contract tussen ons en voor de uitvoering van juridische, fiscale, wettelijke of andere verplichtingen.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren rechtstreeks van u:

 • Wanneer U Uw persoonsgegevens mondeling of schriftelijk aan ons communiceert;
 • Wanneer U onze website bezoekt;
 • Wanneer U een spelersaccount aanmaakt en onze diensten koopt, direct of indirect;
 • Wanneer U deelneemt aan spellen, wedstrijden, commerciële promoties of marketingcampagnes;
 • Wanneer U deelneemt aan marktonderzoek, enquêtes of andere evaluatieacties die we starten;
 • Wanneer U contact met ons opneemt via een webformulier;
 • Wanneer U contact met ons opneemt via e-mail, chat, sociale media of telefoon.

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van derden en partners die kunnen aantonen dat U hen Uw toestemming hebt gegeven om Uw persoonsgegevens aan ons over te dragen.

Hoe betFIRST uw persoonsgegevens gebruikt

betFIRST gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden: 

1. Bedrijfsactiviteiten en dienstverlening

 • Spelers

We gebruiken persoonsgegevens om onze diensten te leveren en te verbeteren en essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Dit is gebaseerd op de verplichting van betFIRST om het contract met u uit te voeren.

Verwerking die niet strikt vereist is voor de uitvoering van een contract is gebaseerd op het legitieme belang van betFIRST:

 1. betFIRST heeft een legitiem belang bij het gebruik van Uw persoonsgegevens om U de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden, in overeenstemming met de wet en onze Algemene Voorwaarden. 
 2. betFIRST zorgt ervoor dat de impact op de bescherming van persoonsgegevens en privacy van elke speler evenredig is met zijn eigen belangen. 
 3. Verbetering van de gebruikerservaring: We verbeteren onze diensten door gebruikersgedrag en mogelijke problemen te analyseren die de gebruiker kan tegenkomen. Bovendien kunnen We verschillende spellen of wedstrijden tonen, afhankelijk van de voorkeur van de spelers om een gepersonaliseerde ervaring te bieden.
 4. Ontwikkeling en verbetering van diensten: Gesprekken met onze klantenserviceafdeling worden opgenomen en voor deze doeleinden gebruikt. We kunnen Uw klanttevredenheid evalueren en/of Uw wensen als klant identificeren door U naar Uw ervaring te vragen. We kunnen de markt evalueren en marktonderzoek of trendanalyse uitvoeren door onze klanten erbij te betrekken. U kunt hieraan vrijwillig deelnemen en dergelijke resultaten zullen worden gebruikt voor de verbetering van de dienstverlening. Waar mogelijk pseudonimiseren en aggregeren We persoonsgegevens en zullen We onze projecten van tevoren beoordelen aan de hand van van principes van ingebouwde privacy. De functionaris voor gegevensbescherming adviseert en houdt toezicht op dit gebruik van persoonsgegevens.
 5. Interne of externe fraude en criminele activiteiten detecteren en voorkomen.
 6. Samengevoegde analyse en bedrijfsinformatie: dit stelt ons in staat om te werken, onze diensten te beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen (inclusief profilering, wat volledig automatische besluitvorming is door onze softwaretoepassingen en tools om U meer gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie te bieden (zie hieronder)) en te rapporteren over de prestaties van ons bedrijf en de diensten.
 • Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers 

We gebruiken persoonsgegevens om leveranciers, diensten of werken van leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers te ontvangen en om die partijen te beheren wanneer ze hun contract jegens ons uitvoeren.

2. Contractuele verplichtingen

 • Spelers

Contract met betFIRST

Wanneer U een spelersaccount aanmaakt en onze Algemene Voorwaarden accepteert, gaat U een contract aan met betFIRST. Om de verplichtingen van betFIRST uit hoofde van dat contract uit te voeren, zal betFIRST Uw persoonlijke identificatiegegevens en transactiegegevens gebruiken om:

 • U de betFIRST-diensten te bieden waarop U zich heeft geabonneerd;
 • Klantenservice: te reageren op Uw verzoek, technische en andere hulp aan te bieden, een klacht te behandelen, enz...;
 • U te informeren over enU berichten sturen met betrekking tot Uw contract met ons en onze diensten (serviceberichten, ondersteuning, chat,...);

U andere hulp bieden, zoals het beantwoorden van verzoeken van betrokkenen, problemen met verantwoord spelen, enz.

Weddenschappen, winsten en uitbetalingen

De weddenschappen, winsten en uitbetalingen van spelers worden strikt vertrouwelijk gehouden. Alle weddenschappen, winsten en uitbetalingen worden geregistreerd in ons beveiligd systeem. betFIRST houdt gegevens bij van gebruikerswinsten en -verliezen en zal deze alleen bekendmaken aan een derde partij wanneer er een rechtsgrond is om dit te doen, bijvoorbeeld als die derde partij deel uitmaakt van de Belgische Kansspelcommissie (KSC), of lid is van een gerechtelijke of overheidsinstelling of -instantie.

 • Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers 

We gebruiken persoonsgegevens om ons contract met leveranciers, diensten of werken van leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers uit te voeren (communicatie, instructies, klachten, facturering, betaling, enz.)

3. Communicatie

 • Spelers

Op basis van Uw toestemming gebruiken Wij of onze groepsmaatschappijen gegevens die Wij verzamelen om met U te communiceren. U kunt zich abonneren en kiezen of u informatieve en administratieve berichten van betFIRST of haar groepsmaatschappijen wilt ontvangen. Met betrekking tot communicatie kunnen betFIRST of haar groepsmaatschappijen U informatie sturen over haar diensten via niet-gepersonaliseerde administratieve en/of informatieve berichten.

Voorkeuren voor communicatie

U kunt kiezen of U administratieve en informatieve berichten wilt ontvangen van betFIRST of haar groepsmaatschappijen. Als U e-mails van ons ontvangt en U zich wilt afmelden, kunt U dit doen door op de afmeldlink te klikken of Uw voorkeuren bij te werken in Uw accountinstellingen. 

Afmeldopties voor e-mail, sms, telefoongesprekken en post/partners zijn beschikbaar in het voorkeurscentrum dat U kunt vinden in Uw gebruikersaccount. U kunt Uw toestemming voor het verwerken van Uw persoonsgegevens voor commerciële communicatie eenvoudigweg intrekken via het voorkeurscentrum in Uw account, of door contact op te nemen met onze klantenservice of functionaris voor gegevensbescherming. Afmeldopties voor webpushes kunnen in Uw browser worden beheerd. Afmeldopties voor appmeldingen kunnen op Uw apparaat worden beheerd. Afmeldopties voor inboxmeldingen kunnen na het inloggen worden beheerd in het inboxvenster.

Wanneer U zich afmeldt voor communicaties, verwijderen We U zo snel mogelijk en maximaal binnen 3 werkdagen uit de lijst. Mogelijk ontvangt U nog steeds de berichten die al gepland waren vóór Uw verzoek om U af te melden.

Toestemming

We zullen Uw voorafgaande toestemming verkrijgen voordat We Uw informatie voor onze eigen doeleinden verwerken, tenzij betFIRST een legitiem belang of rechtsgrond heeft om Uw informatie te verwerken. Als U Uw toestemming voor de verwerking hebt gegeven, heeft U het recht om Uw toestemming op elk moment in te trekken, door een e-mail daarvoor te sturen naar: [email protected] . betFIRST zal de verwerking van Uw informatie stopzetten na ontvangst van Uw intrekking. Elke verwerking die voorafgaand aan Uw intrekking wordt uitgevoerd, blijft echter een legitieme verwerking op basis van een geldige toestemming op dat moment. betFIRST is niet verplicht om de verwerking ongedaan te maken.

 • Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers 

We gebruiken persoonsgegevens om te communiceren met leveranciers, diensten of werken van leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers met betrekking tot de uitvoering van het contract en nieuwe vereisten voor inkoop, aanbestedingen of opdrachten. 

4. Personeelsmanagement en werving

We gebruiken persoonsgegevens van ons personeel voor ons personeelsbeheer, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de naleving van onze wettelijke verplichtingen als werkgever. Voor kandidaten voor werving, verzamelen we gegevens om met U te communiceren, om de wervings- en aanwervingsprocessen van betFIRST te beheren en om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. Als U wordt aangenomen, kan de informatie worden gebruikt in verband met het dienstverband en personeelsbeheer.

5. Voldoen aan wettelijke en nalevingsverplichtingen

 • Spelers

betFIRST gebruikt Uw persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichte vereisten die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving inzake kansspelen, gokken en weddenschappen en/of de Belgische Kansspelcommissie (KSC):

De wettelijke verplichtingen van betFIRST zijn onder meer:

 • Kansspelwet: het verzamelen, verifiëren en opslaan van de persoonlijke identificatie en het opslaan van transactiegegevens van al zijn spelers. betFIRST is ook verplicht om deze gegevens over te dragen aan de KSC, belastingautoriteiten of andere overheidsinstanties die om informatie van de speler vragen en dit zonder de speler op de hoogte te stellen van een dergelijk officieel verzoek en de gerelateerde gegevensoverdracht; 
 • Anti-witwaswet: preventie en openbaarmaking van witwassen en criminele activiteiten/fraude/terrorisme. betFIRST is verplicht om de persoonlijke identificatiegegevens en de financiële transactiegegevens van alle betFIRST-spelers op te slaan en te verifiëren. Verdachte transacties met betrekking tot het witwassen van geld moeten worden gemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking ( https://www.ctif-cfi.be ) en dit zonder de speler op de hoogte te stellen van de gerelateerde gegevensoverdracht.
 • Financiële, boekhoudkundige, administratieve en fiscale naleving.
 • Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers 
 • Financiële, boekhoudkundige, administratieve en fiscale naleving. 

6. Profilering van spelers

Tijdens het aanbieden van onze diensten en op basis van de toestemming van de klant met deze Verklaring inzake Gegevensbescherming, zullen We Uw informatie analyseren om individuele profielen op te bouwen. Onze profilering bestaat uit het maken van marketingprofielen van spelers om U betere diensten en ondersteuning te bieden en om kenmerken van verslavingsgedrag te detecteren. Dit omvat automatische analyses van gegevens uit onze systemen om te voorspellen welke personen geïnteresseerd zijn in bepaalde diensten. 

Deze profielen worden gebruikt om toekomstige interesses te voorspellen. Het doel is om U te voorzien van producten die relevant en interessant zijn voor U. De profilering vindt plaats aan de hand van Uw gedrag op onze website en het internet, inclusief de overlapping tussen gebruik van desktop en mobiel. 

We nemen geen belangrijke beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. Dit betekent dat de manier waarop We een profiel opstellen geen juridische gevolgen heeft met een aanzienlijke impact voor U. Wij verwachten dat deze profilering geen verdere impact zal hebben, anders dan U een standaard gebruikerservaring te bieden bij het gebruik van onze website en diensten.

Waarom we persoonsgegevens delen

 • Spelers

We delen Uw persoonsgegevens in het geval dat We een wettelijke verplichting hebben om dit te doen, bijvoorbeeld aan de KSC, regelgevende of overheidsinstellingen of -instanties, of, in geval van een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een ander verplicht juridisch bevel.

We kunnen persoonsgegevens ook delen met Uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of controleert (audit,…) of een dienst te verlenen die U heeft aangevraagd of geautoriseerd.

Daarnaast delen We persoonsgegevens tussen door betFIRST gecontroleerde filialen en entiteiten voor onze dienstverlening, bedrijfsactiviteiten, direct marketing en communicatie.

We delen ook persoonsgegevens met leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners, verwerkers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven.

Bijvoorbeeld (deze lijst is niet limitatief):

 • Gaming en Sofware providers;
 • IT-dienstverleners;
 • Aanbieders van cloud- en hostinginfrastructuur en -diensten;
 • Platformaanbieders;
 • Marketingbedrijven of marktanalisten;
 • Aanbieders van diensten en hulpmiddelen om naleving van de regelgeving te garanderen (zoals de vereisten onder de AML-wet);
 • Connectiviteit, telecommunicatie en internetproviders;
 • Bedrijven die We hebben ingehuurd om klantenservice te bieden;
 • Bedrijven die We hebben ingehuurd om te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten;
 • Leveranciers van betaaldiensten.
 • Revisoren, auditors.

In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze vereisten voor gegevensbescherming en -beveiliging en mogen ze de persoonsgegevens die ze van ons ontvangen niet gebruiken voor andere doeleinden. 

We kunnen persoonsgegevens ook openbaar maken als onderdeel van een due diligence- of bedrijfstransactie, zoals een fusie of verkoop van activa onder voorbehoud van de ondertekening van strikte vertrouwelijkheidsovereenkomsten met de ontvanger van de persoonsgegevens.

Tot slot zullen we persoonsgegevens, inclusief Uw inhoud, bekijken, overdragen, openbaar maken en bewaren. We zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om:

 • de toepasselijke wetgeving na te leven (bijvoorbeeld: kansspelwet, AML-wet, financiële, boekhoudkundige, administratieve en fiscale naleving) of te reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavings- of andere overheidsinstanties;
 • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam of pogingen om gebruikers van onze diensten te frauderen te voorkomen, of om het verlies van mensenlevens of ernstig letsel van iemand te helpen voorkomen;
 • de beveiliging van onze diensten te beheren en te handhaven, inclusief het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
 • de rechten of het eigendom van betFIRST te beschermen, met inbegrip van het afdwingen van de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten. Als We echter informatie ontvangen die aangeeft dat iemand onze diensten gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van betFIRST te verhandelen, zullen We de privé-inhoud van een klant niet zelf inspecteren, maar We kunnen de zaak doorverwijzen naar wetshandhavingsinstanties.

Wij kunnen delen van of al Uw persoonsgegevens overdragen aan een volgende eigenaar, mede-eigenaar of exploitant van de dienst en hun adviseurs in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, herstructurering, de verkoop van vrijwel al Onze aandelen en/of activa, of in verband met een faillissementsprocedure of andere bedrijfsreorganisatie.Ook kunnen Wij andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. In het geval van een verandering in Ons bedrijf, zullen Wij U hierover informeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Sommige van onze diensten omvatten links naar diensten van derden waarvan de gegevensbeschermingspraktijken verschillen van die van betFIRST. Als U persoonsgegevens verstrekt aan een van deze diensten, zijn Uw gegevens onderworpen aan hun Verklaringen inzake Gegevensbescherming. In geval van een tegenstrijdigheid tussen een betFIRST Verklaring inzake gegevensbescherming en de voorwaarden van enige overeenkomst(en) tussen een partij en betFIRST, prevaleren de voorwaarden van die overeenkomst(en).

 • Leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers 

We delen alleen professionele informatie als We daar een dwingende reden voor hebben, om:

 • de toepasselijke wetgeving na te leven (bijvoorbeeld: financiële, boekhoudkundige, administratieve en fiscale naleving) of te reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavings- of andere overheidsinstanties;
 • samenwerkingen te organiseren en te faciliteren tussen leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers of tussen die partijen en derden die met hen in contact staan of complementair zijn; of
 • de rechten of eigendommen van betFIRST te beschermen.

Waar bewaren en verwerken We Uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door betFIRST worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie of in een ander land waar betFIRST of haar dochterondernemingen, uitbestedingspartners of dienstverleners faciliteiten onderhouden. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die We verzamelen onder deze Verklaring inzake Gegevensbescherming worden verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, waar de gegevens zich ook bevinden.

Wanneer We persoonsgegevens overdragen van de Europese Economische Ruimte naar andere landen, gebruiken We een verscheidenheid aan juridische mechanismen, waaronder contracten (standaardcontractbepalingen van de EU), om ervoor te zorgen dat Uw rechten en bescherming meereizen met Uw persoonsgegevens. 

Op Uw verzoek kunnen Wij U de categorieën ontvangers van gegevens verstrekken met wie Wij Uw persoonsgegevens delen, en ook specifieke informatie over gegevensoverdrachten naar derde landen, indien van toepassing.

Hoe lang bewaren We uw persoonsgegevens? Bewaren van persoonsgegevens

betFIRST bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij zullen Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt worden, tenzij het langer bewaren wettelijk verplicht is. Als Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor Ons, zullen Wij de relevante persoonsgegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

De noodzakelijke bewaarperiode wordt bepaald door verschillende criteria, waaronder de aard van de gegevens, het doel van de verwerking, de rechtsgrondslag, of er toepasselijke wettelijke verplichtingen of gedragscodes voor de bedrijfstak zijn, en andere factoren. Wij zullen al Uw persoonsgegevens bewaren voor zover dat nodig is om aan Onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals toepasselijke belasting-/inkomstenwetten, AML, gamingwetten en andere toepasselijke regelgevende vereisten, evenals om mogelijke juridische geschillen op te lossen volgens Ons beleid voor het bewaren van gegevens.

De gegevens van de speler met betrekking tot AML-verplichtingen worden verwijderd na een periode van vijf jaar nadat de laatste transactie heeft plaatsgevonden. Andere gegevens kunnen indien nodig tot maximaal tien jaar na de contractuele relatie worden bewaard, met uitzondering van de persoonsgegevens die We op basis van specifieke wetgeving voor een langere periode moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog steeds nodig zijn.

Klantgegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers worden in ieder geval na een periode van tien jaar na beëindiging van het contract of project uit onze systemen verwijderd, met uitzondering van deze persoonsgegevens die We op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog steeds nodig zijn.

Personeelsgegevens worden opgeslagen volgens de maximaal toegestane bewaartermijnen volgens de locatie van de persoon. De wervingsgegevens van de kandidaat worden na een periode van maximaal twee jaar verwijderd. Kandidaten kunnen te allen tijde vragen om verwijdering van hun gegevens, als ze hun sollicitatie niet willen voortzetten, door de betFIRST-recruiter op de hoogte te stellen of contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van betFIRST.

Technische en organisatorische maatregelen

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om Uw persoonsgegevens tot een adequaat beveiligingsniveau te verwerken en om ze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde kennisgeving aan derden, evenals elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens.

betFIRST zet zich in voor de bescherming van de veiligheid van Uw persoonsgegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om Uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. 

betFIRST zet zich ook in voor het verminderen van risico's op menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van betFIRST-faciliteiten. betFIRST streeft ernaar het personeel bewust te maken van het beveiligingsbeleid en werknemers te trainen in het implementeren van het beveiligingsbeleid. Werknemers van betFIRST zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven. De verplichtingen van werknemers omvatten schriftelijke vertrouwelijkheidsovereenkomsten, regelmatige training over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid inzake de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Tegen elke werknemer waarvan betFIRST vaststelt dat deze deze Verklaring inzake Gegevensbescherming schendt, worden disciplinaire maatregelen genomen, tot en met beëindiging van het dienstverband. Elke agent of derde partij die deze Verklaring gegevensbescherming schendt, pleegt wezenlijke inbreuk op alle overeenkomsten met betFIRST en zal betFIRST verdedigen tegen en vrijwaren van claims in verband met dergelijke schendingen.In geen geval kan betFIRST echter aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onwettig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.

Beveiliging van Uw transacties

betFIRST garandeert dat Uw financiële transacties veilig zijn, ongeacht de betaalmethode die U gebruikt! betFIRST maakt ook gebruik van geavanceerde MD5-versleutelingstechnologie om de veilige online overdracht van alle persoonlijke informatie waartoe We toegang hebben volledig te garanderen. betFIRST zorgt ervoor dat al zijn spelers kunnen wedden in veiligheid en comfort. Om dit te bereiken, heeft betFIRST een toegewijd team van technici die als enige taak hebben om de juiste werking van de weddenschappen en de beveiliging van onze server te testen en te garanderen.

Uw transacties zijn nog nooit zo veilig en beveiligd geweest als bij betFIRST.

Uw rechten als betrokkene: U kunt Uw persoonsgegevens bekijken en beheren.

In overeenstemming met en onderhevig aan de voorwaarden van de Uitvoeringswet inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij U dat U de volgende rechten hebt: 

 • Recht op toegang en inzage: U kunt uw persoonsgegevens inzien door op de “Mijn Details” tab te klikken in de kassiersectie in “Mijn account”. 
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om rectificatie (correctie) van Uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens in te vullen.
 • Recht op verwijdering of beperking: U hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van Uw persoonsgegevens te verwijderen of te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We zullen de verwijdering of beperking van persoonsgegevens weigeren die noodzakelijk zijn voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons legitieme belang, en dit zolang deze gegevens nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de persoonsgegevens die U ons hebt verstrekt in een gestructureerde, vaak voorkomende en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Let op, U kan echter geen bezwaar aantekenen tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons legitiem belang, en zolang deze gegevens nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op intrekking van toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op voorafgaande toestemming, hebt U het recht om deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als We daarvoor een andere rechtsgrond hebben. 
 • Automatische beslissingen en profilering: U kunt bezwaar maken tegen profilering en volledig geautomatiseerde beslissingen.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van betFIRST.

Minderjarigen

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen en Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen. In het geval dat Wij ons ervan bewust worden dat een minderjarige ons informatie heeft verstrekt, kunnen Wij deze informatie verwijderen, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting die op ons rust. Als U reden hebt om aan te nemen dat een minderjarige ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Functionaris voor gegevensbescherming: Contact met ons opnemen 

Waar gezamenlijke verwerking plaatsvindt kunt U beide verantwoordelijken voor gegevensbescherming aanschrijven met vragen of opmerkingen over deze Verklaring Gegevensbescherming of de verwerking van Uw persoonsgegevens. Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en omwille van de efficiëntie hebben Wij echter de volgende functionaris voor gegevensbescherming aangesteld als onze belangrijkste contactpersoon: [email protected] .

Alle verzoeken om het recht op toegang tot of verwijdering van informatie uit te oefenen, kunnen ook schriftelijk en door de aanvrager ondertekend worden ingediend. Het verzoek moet het adres bevatten waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden en moet naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: [email protected]. Wij zullen binnen één (1) maand op Uw verzoek reageren, te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Soms kunnen Wij er langer over doen om te reageren, maar niet langer dan drie (3) maanden na de datum van ontvangst, in geval van complexiteit van het verzoek of vanwege het aantal verzoeken. Wij zullen U de redenen hiervoor meedelen.

Dit is op voorwaarde dat het verzoek duidelijk genoeg is en alle informatie bevat die nodig is om op Uw verzoek te reageren; anders zullen Wij U verzoeken om het verzoek opnieuw volledig in te vullen. Wij vestigen de aandacht op het feit dat Wij alle transacties en gegevens zullen bewaren om te voldoen aan andere toepasselijke wetten, zoals anti-witwaswetgeving. Dit betekent dat niet alle persoonlijke gegevens verwijderd kunnen worden. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op vragen of opmerkingen. In bepaalde omstandigheden, zoals in het geval van een complex verzoek of een overvloed aan verzoeken, zullen wij dergelijke gegevens echter niet binnen deze eerste periode van 30 dagen kunnen verwerken, maar wij zullen u de redenen hiervoor meedelen en een periode van maximaal 90 dagen voorstellen. We doen er alles aan om Uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en legitieme manier te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Als U echter van mening bent dat Uw rechten zijn geschonden en als U geen antwoord vindt op Uw zorgen binnen ons bedrijf, bent U vrij om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming: 

Autoriteit voor gegevensbescherming

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

e-mail: [email protected]

https://www.dataprotectionauthority.be/citizen

U kunt bovendien een rechtbank aanspreken als U denkt dat U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens.

Klantendienst

U kunt op elk moment contact opnemen met de klantendienst van betFIRST als U vragen hebt of als U hulp nodig hebt (zie het paneel “Contact met ons opnemen” op de website van betFIRST). Om onze diensten te verbeteren, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of gecontroleerd door een ander lid van het team.

Als U klachten hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactformulieren in het paneel “Contact met ons opnemen”. We zullen er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als U om welke reden dan ook ontevreden bent over de oplossing die We U hebben verstrekt, kunt U een formele klacht indienen bij de KSC ( https://www.gamingcommission.be/nl ).

Wijzigingen in deze Verklaring inzake Gegevensbescherming

We zullen deze Verklaring inzake Gegevensbescherming zo nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze Diensten weer te geven. Wanneer we wijzigingen in deze Verklaring inzake Gegevensbescherming plaatsen, zullen We de “laatst bijgewerkte” datum bovenaan de Verklaring inzake Gegevensbescherming bijwerken. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring inzake Gegevensbescherming of in hoe betFIRST Uw persoonsgegevens zal gebruiken, zullen We U hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door U rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan om deze Verklaring inzake Gegevensbescherming regelmatig door te nemen om te weten te komen hoe betFIRST Uw informatie beschermt.

Top