Virtuele Sporten Betfirst Casino Betfirst Casino

Privacy

(Terug)

Privacy Verklaring 

Principes 

B&M NV respecteert individuele privacy en waardeert het vertrouwen van haar klanten, medewerkers, leveranciers, contractanten, zakenpartners en het grote publiek.

 

Daarom streeft B&M NV ernaar om persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en vrij te geven op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doet.

Informatiebeveiliging 

B&M NV, eigenaar van het merk betFIRST, is toegewijd om te voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Het management van B&M NV erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatieassets van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongeoorloofde openbaarmaking, onjuiste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, prijzen, strategie, management, of andere verwante concepten.

 

B&M NV is daarom toegewijd aan het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van haar informatiebeveiligingsbeheersysteem om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonlijke gegevens en informatie in het algemeen te waarborgen .

 

Een veilige spelomgeving

betFIRST Casino wordt gerund door B&M N.V, houder van een goklicentie die door de kansspelcommissie aan hen is toegekend in overeenstemming met de nieuwe wetgeving inzake gokken en weddenschappen. B&M N.V. is een bedrijf geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 0437.057.848 en onder licentie van de kansspelcommissie onder nummer B+ 8524.

 

Als een zeer veilige website garandeert betFIRST Casino de online veiligheid van zijn spelers. Ten eerste is onze software virusvrij en kan deze in volledige veiligheid op uw computer worden gedownload en geïnstalleerd. De optimale beveiliging die we u bieden, wordt geboden door de technologie die we gebruiken om onze programma's te beschermen en om de transparantie van de spellen te behouden.

Privacyverklaring 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring behandelt de informatie die we verzamelen op onze websites en in off-line verkoop- en marketingactiviteiten. Hierin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken.

 

Deze verklaring is van toepassing op de B&M NV- producten die zowel online als offline worden aangeboden . Verwijzingen naar B&M NV- producten in deze verklaring omvatten de B&M NV- website, online en offline diensten, apps, software en apparaten.

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

 

B&M NV verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten en producten te bieden. Door uw interactie met ons kan B&M NVpersoonlijke gegevens verzamelen. Dit is informatie die een persoon identificeert of betrekking heeft op een identificeerbaar individu. Persoonlijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, fysiek adres, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens, online gedrag, gebruik van bepaalde diensten, profiel van sociale media en bijbehorende interesses.

 

Om u te registreren bij betFIRST Casino, hebben we wat persoonlijke informatie nodig. De belangrijkste informatie die u nodig hebt om u te registreren, is: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum om ervoor te zorgen dat u oud genoeg bent om op onze sites weddenschappen te plaatsen.

 

Voor onze rekruteringsactiviteiten kan B&M NV u vragen om bepaalde gegevens, waaronder informatie over opleiding en werk, contactgegevens en voorkeuren, beroepskwalificaties en banen waarvoor u een aanvraag wilt indienen. U kunt er ook voor kiezen om B&M NV aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw cv, cv of transcripten; arbeidsreferenties en gerelateerde informatie; en compensatieverzoeken. Bovendien kan B&M NV informatie van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole en / of een arbeidsreferentie.

 

B&M NV kan ook andere informatie verzamelen via uw interactie met ons en via niet B&M NV websites, die uw specifieke identiteit niet onthullen of niet direct betrekking hebben op een individu. Andere informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, browser- en apparaat informatie, gegevens verzameld door geautomatiseerde elektronische interacties, gebruiksgegevens van toepassingen, demografische informatie, geografische of geolocatie-informatie, statistische en geaggregeerde informatie.

 

Statistische of geaggregeerde informatie identificeert niet rechtstreeks een specifieke persoon, maar kan worden afgeleid van persoonlijke gegevens .

 

U hebt iets te zeggen over de gegevens die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens te verstrekken die nodig zijn om een dienst, product of functie te leveren, kunt u die service, het product of deze functie mogelijk niet gebruiken.

 

B&M NV zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt. B&M NV zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens relevant, accuraat, volledig en actueel zijn voor het bedoelde gebruik.

 

Ons gebruik van persoonlijke gegevens

 

B&M NV gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoelen, hieronder in meer detail beschreven: (1) om ons bedrijf te runnen en te voorzien (inclusief verbeteren en personaliseren) van de producten en diensten die we aanbieden, (2) de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en (3) om communicatie te verzenden, inclusief directe marketing en promotionele communicatie (nieuws/wijzigingen/onderhoud/promoties en wedstrijden).

 

Zakelijke operaties: We gebruiken gegevens om de producten en services die we aanbieden te leveren en te verbeteren en om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren. We gebruiken gegevens om een geaggregeerde analyse en business intelligence te ontwikkelen die ons in staat stellen om te opereren, te beschermen, weloverwogen beslissingen te nemen (inclusief profilering die volledig automatische besluitvorming is door onze softwaretoepassingen en hulpmiddelen om u meer gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie te bieden) , en verslag uitbrengen over de prestaties van ons bedrijf en de diensten die onze klanten wensen.

 

Communications: We gebruiken gegevens die we verzamelen om onze communicatie met u te bezorgen en persoonlijk te maken via e-mail, sms of sociale media . U kunt zich aanmelden voor e-mailabonnementen en kiezen of u promotionele communicatie van B&M NV wilt ontvangen via e-mail, telefoon of sociale media .

 

Werving: Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren, om de wervings- en wervingsprocessen van B&M NV te beheren en om te voldoen aan de corporate governance en wettelijke en regelgevende vereisten. Als u wordt aangenomen, kan de informatie worden gebruikt in verband met tewerkstelling en bedrijfsbeheer.

 

Winsten en geldopnames: De winsten en geldopnames van spelers worden strikt vertrouwelijk gehouden. Alle winsten worden vastgelegd in ons beveiligde systeem. betFIRST Casino houdt records bij van gebruikerswinsten en -verliezen en zal deze alleen aan een derde partij bekendmaken als die derde partij een regelgevend of overheidsorgaan is.

 

Profiling: In de loop van onze dienstverlening zullen we uw informatie analyseren om individuele profielen te maken. Deze profielen zullen worden gebruikt om toekomstige interesses te voorspellen en gerichte (online) advertenties weer te geven. Het doel is om u aanbiedingen te bieden die relevant en interessant voor u zijn. De profilering is gebaseerd op uw gedrag op internet. Dit omvat het bekijken van advertenties, elke interactie ermee en de overlap tussen desktop en mobiel gebruik. We verwachten dat deze profilering geen verdere gevolgen zal hebben, behalve dat we u een aangenamere gebruikerservaring bieden bij het gebruik van onze website en services.

 

Waarom we persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens in het geval we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de Kansspelcommissie en in andere gevallen met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of om een service of product te leveren dat u hebt aangevraagd of geautoriseerd. Daarnaast delen we persoonlijke gegevens tussen B&M NV- gecontroleerde gelieerde ondernemingen en entiteiten. We delen ook persoonlijke gegevens met leveranciers, verwerkers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in dit Statuut zijn beschreven. Bijvoorbeeld, voor bedrijven die we inschakelen om klantenservice te bieden of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten kan de toegang tot persoonlijke gegevens nodig zijn. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegeven privacy- en beveiligingsvereisten en mogen zij de persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen voor geen enkel ander doel gebruiken. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

 

Ten slotte zullen we persoonlijke gegevens, inclusief uw inhoud, openen, overdragen, vrijgeven en bewaren, als we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om:

 

 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving of reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • onze klanten beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om gebruikers van onze diensten of producten te bedriegen, of om het verlies van mensenlevens of ernstig letsel van anderen te voorkomen;
 • de beveiliging van onze producten bedienen en onderhouden, inclusief om een aanval op onze computersystemen of -netwerken te voorkomen of stop te zetten; of
 • de rechten of eigendommen van B&M NV te beschermen , inclusief het afdwingen van de voorwaarden voor het gebruik van de services. Als we echter informatie ontvangen die aangeeft dat iemand onze services gebruikt voor het verkeer in gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van B&M NV, zullen we geen privé-inhoud van de klant zelf, maar we kunnen de kwestie verwijzen naar rechtshandhaving.

 

Sommige van onze diensten of producten bevatten koppelingen naar producten van derden waarvan de privacy praktijken afwijken van die van B&M NV. Als u persoonsgegevens verstrekt aan een van deze services of producten, zijn uw gegevens onderworpen aan hun privacy verklaringen.

 

Waar bewaren en verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die door B&M NV worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio, of in een ander land waar B&M NV of aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders faciliteiten onderhouden. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze privacyverklaring worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht waar de gegevens zich ook bevinden.

 

Wanneer we persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte naar andere landen overbrengen, gebruiken we een verscheidenheid aan juridische mechanismen, waaronder contracten, om ervoor te zorgen dat uw rechten en bescherming met uw gegevens overeenkomen.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? Bewaring van persoonlijke gegevens

B&M NV bewaart persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om de producten te leveren en de door u gevraagde transacties te vervullen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Gegevens voor recrutering worden opgeslagen volgens de maximaal toegestane bewaarperiodes op basis van de locatie van de kandidaat. Kandidaten kunnen op elk gewenst moment verzoeken om verwijdering van hun gegevens, als ze hun aanvraag niet willen handhaven door hun recruiter op de hoogte te stellen of contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van B&M NV.

 

Uw rechten als gegevenssubject: u KAN toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en ze beheren

Op verzoek zal B&M NV personen redelijke toegang verlenen tot persoonlijke gegevens die zij over hen in bezit hebben. Daarnaast zal B&M NV redelijke maatregelen nemen om mensen in staat te stellen te corrigeren, wijzigen of verwijderen van informatie die wordt aangetoond onjuist of onvolledig zijn.

 

Communicatievoorkeuren

U kunt kiezen of u promotionele communicatie van B&M NV per e-mail en telefoon wilt ontvangen. Als u promotionele e-mail van ons ontvangt en u wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht te volgen. Als u geen telefoontjes van ons wenst te ontvangen, geef dan geen telefoonnummer op.

 

Browser-gebaseerde besturingselementen

Cookie-besturingselementen. Relevante browsergebaseerde cookie-besturingselementen worden beschreven in onze cookieverklaring.

 

Beveiliging van persoonlijke gegevens

B&M NV doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We slaan bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens op die u verstrekt op computersystemen die beperkte toegang hebben en zich in gecontroleerde faciliteiten bevinden. Wanneer we zeer vertrouwelijke gegevens (zoals een wachtwoord) via internet verzenden, beschermen we deze door middel van codering.

 

B&M NV is ook toegewijd aan het verminderen van risico's op menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van B&M NV- faciliteiten. De inspanningen van B&M NV omvatten het bewustmaken van personeel van beveiligingsbeleid en het trainen van medewerkers om beveiligingsbeleid te implementeren. B&M NV werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven. Verplichtingen van werknemers omvatten schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten, regelmatige training over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

 

B&M NV evalueert snel en reageert op incidenten die vermoedens van ongeautoriseerde verwerking van gegevens veroorzaken. Als B&M NV bepaalt dat uw gegevens onrechtmatig zijn gebruikt (ook door een medewerker van B&M NV) of anderszins ten onrechte zijn verkregen door een derde partij, zal B&M NV dergelijke misbruiken of overnames onmiddellijk aan u melden.

 

B&M NV zal jaarlijkse nalevingsaudits uitvoeren. De audit zal worden uitgevoerd onder leiding van de functionaris voor gegevensbescherming. Elke werknemer die door B&M NV wordt vastgesteld, is in overtreding van deze privacyverklaring en zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. Elke agent of derde partij die dit privacy beleid overtreedt zal op basis van alle overeenkomsten met B&M NV verplicht zijn B&M NV te vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

 

Beveiliging van uw transacties

betFIRST Casino garandeert dat uw financiële transacties veilig zijn, ongeacht welke betaalmethode u gebruikt! betFIRST Casino maakt daarbij gebruik van geavanceerde MD5-versleutelingstechnologie om de veilige online overdracht van alle persoonlijke informatie waartoe we toegang hebben volledig veilig te stellen.

 

betFIRST Casino zorgt ervoor dat al zijn spelers kunnen wedden in veiligheid en comfort. Om dit te bereiken heeft betFIRST Casino een toegewijd team van technici wiens exclusieve taak bestaat uit het testen en garanderen van de correcte werking van de weddenschappen en de veiligheid van onze server.

 

Uw transacties zijn nog nooit zo veilig en veilig geweest als bij betFIRST!

Toestemming

We zullen uw voorafgaande toestemming verkrijgen voordat wij uw informatie voor eigen doeleinden verwerken, tenzij betFIRST Casino een legitiem belang of wettelijke basis heeft om uw informatie te verwerken. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door een e-mail te sturen naar: [email protected] betFIRST Casino beëindigt de verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw verzoek. Verwerking die voorafgaand aan uw opname is uitgevoerd, blijft echter een legitieme verwerking op basis van een geldige toestemming op dat moment. betFIRST Casino is niet verplicht om de verwerking ongedaan te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze producten of services weer te geven. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de "laatst bijgewerkte" datum boven aan de verklaring herzien. Als er materiële wijzigingen in de verklaring zijn of in de manier waarop B&M NV uw persoonlijke gegevens zal gebruiken, zullen wij u op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We moedigen u aan om deze privacyverklaring periodiek te herzien om erachter te komen hoe B&M NV uw informatie beschermt.

Data Protection Officer: contact opnemen met ons

Als u een privacy kwestie of een vraag hebt voor de functionaris voor gegevensbescherming van B&M NV, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens.

 

We zullen binnen 30 dagen reageren op uw vragen of bekommernissen:

 

Stéphanie Heyman is de functionaris voor gegevensbescherming van B&M NV.

 

Maatschappelijke zetel: LEEUW VAN VLAANDERESNTRAAT 15, 9550 WARSCHOOT

 

Ondernemingsnummer: 0437.057.848,

 

E-mail [email protected]

 

Sommige diensten hebben hun eigen, afzonderlijke privacy overeenkomsten. In het geval van een conflict tussen een privacyverklaring van B&M nv en de voorwaarden van enige overeenkomst (en) tussen een partij en B&M nv, hebben de voorwaarden van die overeenkomst (en) de overhand .

 

Contact

 

U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met de klantenservice van betFIRST Casino als u vragen hebt of hulp nodig heeft (zie 'Contact' op de betFIRST-website). Om onze diensten te verbeteren, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of gecontroleerd door een ander lid van het team.

 

Als u klachten heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactformulieren in de sectie Contact. We zullen er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als u om enige reden niet tevreden bent met de oplossing die wij u hebben aangeboden, kunt u een formele klacht indienen bij de kansspelcommissie (http://www.gamingcommission.fgov.be).

Cookie verklaring 

Algemeen 

betFIRST Casino behoudt zich het recht voor om cookies te gebruiken om het beste te reageren op elke Gebruiker. betFIRST Casino heeft daardoor een betere kennis van de voorkeuren van elke Gebruiker en kan de site voor elke Gebruiker personaliseren om aan diens verwachtingen te voldoen. De cookies helpen bij het identificeren van de taal van elke Gebruiker bij het linken van de weddenschappen die de Gebruiker plaats aan het juiste ticket en Gebruikersaccount zodat wordt gewaarborgd dat de Gebruiker recht heeft op de juiste bonus.

Cookies 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit tekstbestand kan door de website worden gelezen wanneer het op een later tijdstip opnieuw wordt bezocht. Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de server van de website of door de partners van die website. Cookies worden opgeslagen in de map van uw browser op uw computer of mobiele apparaat.

 

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website sneller en eenvoudiger, en helpen de bezoeker om tussen verschillende delen van een website te navigeren. Sommige van deze cookies mogen niet goed functioneren. Andere cookies zijn handig voor de bezoeker: ze onthouden uw Gebruikersnaam en wachtwoord. Cookies betekenen dat u niet dezelfde informatie hoeft in te vullen.

 

Hoe gebruikt betFIRST Casino cookies?

betFIRST Casino maakt gebruik van cookies om u een betere Gebruikerservaring te bieden die is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Door cookies te gebruiken zorgt betFIRST Casino ervoor dat u niet steeds dezelfde gegevens ontvangt van de betFIRST Casino website en niet steeds dezelfde gegevens moet ingeven op de betFIRST- website. Cookies worden ook gebruikt om de prestaties van de website te optimaliseren. Verschillende soorten cookies worden gebruikt op de websites van betFIRST Casino:

 

 • Noodzakelijke cookies
 • Functionele cookies
 • Prestatiecookies
 • Advertentiecookies

 

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar voor het bezoeken van onze websites en het gebruik van bepaalde delen van de websites. Ze laten u bijvoorbeeld toe om tussen verschillende delen van de website te navigeren en formulieren in te vullen. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet werken of niet optimaal werken.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die het voor onze websites gemakkelijker maken om te werken, ze aangenamer maken voor bezoekers en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring hebt. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw taalkeuze en klantensegment onthouden.

 

Prestatiecookies

We gebruiken prestatiecookies om informatie over onze websites te verkrijgen, om het meeste uit onze websites te halen en om ze gebruiksvriendelijker te maken. Er is bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers telt en een cookie die de populairste pagina's bijhoudt.

 

Advertentiecookies

Cookies voor remarketing - Deze website maakt gebruik van cookies die, op basis van deze website, nuttig kunnen zijn. Via deze cookies en de hulpmiddelen van het Google-advertentienetwerk (Google Analytics) kunnen we u laten zien hoe u uw bedrijf kunt delen. Deze techniek wordt "remarketing" genoemd. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

 

Hoe cookies uit te schakelen?

 

Firefox

1. Open Firefox.

2. Klik boven aan het Firefox-venster op de knop "Firefox" en selecteer vervolgens "Opties".

3. Selecteer het paneel "Privacy"

4. S Stel "Firefox will:" in op "Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis". Schakel het selectievakje "Cookies van sites accepteren" uit om cookies uit te schakelen.

5. Klik op "OK" om de opties te sluiten

Internet Explorer

1. Open Internet Explorer.

2. Klik op de knop 'Hulpprogramma's' en klik op 'Internetopties'

3. Klik op het tabblad "Privacy" en vervolgens op "Instellingen", verplaats het besturingselement omhoog om alle cookies te blokkeren en klik vervolgens op "OK"

Google Chrome

1. Open Google Chrome

2. Klik op het pictogram van het gereedschap.

3. Selecteer 'Instellingen'.

4. Klik onder aan de pagina op 'Geavanceerde instellingen weergeven'

5. Klik in de "Privacy" op het gedeelte "Instellingen voor inhoud".

6. Selecteer "Locatie-instellingen van gegevens blokkeren" om cookies uit te schakelen..

Safari

1. Open Safari.

2. Kies "Voorkeuren" in de werkbalk en klik op "Privacy" (u kunt de werkbalk vinden die lijkt op een versnelling, rechtsboven in het Safari-venster.)

3. In het gedeelte "Cookies blokkeren", kunt u aangeven of en wanneer Safari cookies van sites moet accepteren. Om een uitleg van de opties te zien, klikt u op de help-knop (vraagteken)

4. Klik op Details als u wilt zien welke sites cookies op uw computer opslaan.

 

Om de website van betFIRST Casino te raadplegen, is het raadzaam om cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon te activeren. Zonder cookies ingeschakeld, kunnen gebruik van onze website niet garanderen. Als u toch liever cookies van betFIRST Casino wil beperken, blokkeren of verwijderen, kunt u uw browserinstellingen beheren zoals hierboven beschreven.

 

Ik kom niet uit België. Is er een andere vorm van toestemming voor mijn land?

 

betFIRST Casino is een Europese dienstverlener en richt zich niet exclusief op Belgische Gebruikers. betFIRST Casino streeft naar het streven naar de juiste implementatiemethode voor elke lidstaat van de Europese Unie, voor zover technisch en materieel mogelijk.

Als u na het lezen van deze cookieverklaring nog steeds vragen of opmerkingen over cookies heeft, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

betFIRST Casino’s GDPR-compliance voorbereiding 

Invoering 

In april 2016 heeft de Europese Unie een nieuwe verordening inzake gegevensbescherming goedgekeurd, de algemene verordening gegevensbescherming. De algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) vervangt Richtlijn 95/46/ EG inzake gegevensbescherming en is ontworpen om wetgeving inzake gegevens privacy in Europa te verenigen, alle gegevensbescherming van EU-burgers te beschermen en te versterken en de manier waarop organisaties in de regio gegevens benaderen opnieuw vorm te geven. De handhaving van deze verordening begint op 25 mei 2018. Elke organisatie die op enigerlei wijze met persoonsgegevens van EU-ingezetenen werkt, ongeacht locatie, heeft verplichtingen om de gegevens en gegeven privacy te beschermen. B&M / betFIRST is zich terdege bewust van haar behoeften en hun rol bij het verstrekken van de juiste processen en toepassingen om onze klanten te ondersteunen en intern aan de GDPR-mandaten.

B&M / betFIRST 's engagement 

B&M / betFIRST hebben we altijd het recht van onze klant op gegevens privacy en -bescherming geëerbiedigd. Als Belgisch bedrijf heeft B&M / betFIRST de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat aan de gegevens- en privacy rechten van zijn werknemers en klanten wordt voldaan.

 

B&M / betFIRST heeft geen noodzaak om het verzamelen en verwerken van andere persoonlijke informatie van de klant dan degene die nodig is voor de levering van haar diensten

 

We erkennen dat de GDPR ons zal helpen de hoogste standaarden te bereiken voor de beveiliging van klantgegevens.

Hoe bereidt B&M / betFIRST zich voor op GDPR? 

B&M / betFIRST bereidt zich voor om GDPR-compliant te zijn in al zijn diensten en processen , tegen de tijd dat de verordening afdwingbaar wordt.

 

We hebben de GDPR-vereisten geanalyseerd en hebben een toegewijd intern team ingezet om onze organisatie te stimuleren deze te ontmoeten.

 

Enkele van onze lopende initiatieven zijn:

 • Identificatie van persoonlijke gegevens - B&M / betFIRST De verwerkingsactiviteiten voor iedereen definiëren en het documenteren van de verschillende gegevensbronnen zullen ons in staat stellen de juiste weg te vinden in de dagen voorafgaand aan de implementatie
 • Klantenondersteuning bieden - Een belangrijk aspect van GDPR is hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt. Als data- controller speelt B&M / betFIRST een sleutelrol om onze klanten de kennis te bieden om hun gebruikersgegevens effectief te beschermen. Actualiseert bestaande en sluit nieuwe verwerkingsovereenkomsten waar nodig en onderzoekt hoe verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd .
 • Verbetering van integriteit van de gegevens en beveiliging - Gegevensprivacy en gegevensbeveiliging zijn belangrijke aspecten van de AVG. B&M / betFIRST zal de processen, ITbeleid en procedures updaten om ervoor te zorgen end-to-end beveiliging.

 

Wat betekent dit voor onze klanten?

 

We begrijpen dat het voldoen aan de GDPR-vereisten veel tijd en moeite kost.

 

Als uw provider van BetFIRST-services, werken wij om ervoor te zorgen dat de beste beveiligingsmethoden worden geïmplementeerd en dat er afspraken voor gegevensverwerking worden gemaakt.

 

Wat doen we om GDPR-klaar te zijn?

 

Voor GDPR-compliance in onze organisatie zullen we de volgende dingen doen:

 

 • Een DPO benoemen
 • Creatie van een gegevensprivacyteam om toezicht te houden op GDPR-activiteiten en het bewustzijn te vergroten
 • Herziening van de huidige beveiligings- en privacyprocessen en wijziging waar mogelijk van contracten met derden om aan de vereisten van de GDPR te voldoen
 • Identificatie van de persoonsgegevens die worden verzameld en creatie van een data-register voor de persoonlijke gegevens
 • Analyse van hoe deze informatie wordt verwerkt, opgeslagen, bewaard en verwijderd
 • Van de derde partijen aan wie we gegevens vrijgeven
 • Procedures vaststellen om te reageren op betrokkenen wanneer zij hun rechten uitoefenen
 • Een Privacy Impact Assessment (PIA) opstellen en deze uitvoeren
 • Creatie van processen voor melding datalekken
 • Continu werknemersbewustzijn is essentieel om continue naleving van de AVG te waarborgen